USOS UWM – jakie wymagania na kierunek Dietetyka?

Kobieta studiuje dietetyke i robi notatki

W zależności od stopnia kształcenia na studiach kierunek dietetyka wymagania są zróżnicowane. Inne wymagania są na studia pierwszego stopnia, inne na drugiego. Dotyczy to kryteriów przyjęć na poszczególne stopnie. Jeśli startujemy na dietetykę, studia I stopnia wymagać będą zdanie egzaminu maturalnego i przejście przez rekrutację z pozytywnym wynikiem.

Podczas 3 lat akademickich (dietetyka studia I stopnia) będziemy mieć zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Praktykę zdobędziemy w konkretnych placówkach, takich jak:

  • w placówce żywieniowej,
  • w poradni dietetycznej,
  • w poradni chorób układu pokarmowego,
  • w poradni chorób metabolicznych,
  • w szpitalu dziecięcym,
  • w szpitalu dla dorosłych,
  • w domu opieki społecznej,
  • praktyka z technologii potraw.

W każdej placówce przejdziemy nieco inną praktykę. Dzięki temu otrzymamy szerokie doświadczenie dietetyczne studia wymagają szerokiego podejścia do problematyki żywieniowej.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać się na studia z dietetyki w UWM?

Warunkiem ubiegania się na studia dietetyczne jest zdana matura. W przypadku nowej matury pod uwagę brana jest biologia, fizyka, chemia, matematyka, astronomia, język obcy nowożytny. Jeśli chodzi o starą maturę, to pod uwagę zostaną wzięte biologia, matematyka lub chemia albo fizyka, język nowożytny obcy.

Na studia dietetyczne wymagane maturalne oceny z wyżej wymienionych przedmiotów przechodzą rankig punktowy (nowa matura) lub średniej ocen (stara matura). Nie trzeba więc zdawać dodatkowych egzaminów, by znaleźć się w szeregach studentów dietetyki. Studia są interesujące, a wymagania maturalne naprawdę niewielkie.

Studia dietetyczne przyczyniają się również do tego, iż osoby studiujące same zaczynają wdrażać do swego menu zdrowe przekąski, zmieniają sposób własnego żywienia. Dzięki temu polepsza się im własne zdrowie i wygląd. Mogą służyć radom rodzinie i przyjaciołom. Nie ma się co wahać i zastanawiać się, czy warto dietetykę studiować.Z pewnością to bardzo dobra decyzja, otwierająca drzwi do wielu szpitali i placówek medycznych oraz gastronomicznych, a także jest możliwość prowadzenia prywatnego gabinetu dietetycznego lub innej działalności gospodarczej.

Autor tekstu:
Beata Goździk, copywriter,
autorka książki dla młodzieży „Bierz plecak i lecimy”
oraz lektorka audiobooka o tym samym tytule.