Telemedycyna – szansa czy wymuszona konieczność?

lkarz trzyma w ręce tablet aby połączyć się na teleporade

Wraz z pojawieniem się pandemii koronawirusa, pacjenci w Polsce zaczęli coraz częściej stykać się telemedycyną. Konieczność przejścia na zdalny kontakt z lekarzem wynikała ze specyficznych obostrzeń, wymagających zachowania jak największego dystansu społecznego. Szybko jednak okazało się, że z telemedycyny wynika sporo praktycznych korzyści. Obejmuje ona bowiem wiele obszarów opieki zdrowotnej i specjalizacji, zapewniając duże możliwości w zakresie profilaktyki, diagnostyki czy nadzorowania leczenia.

Specyfika telemedycyny

Telemedycyna jest bardzo szerokim pojęciem, określającym formę świadczenia usług medycznych w sposób zdalny i powiązany z konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, administracyjnymi oraz logistycznymi. Usługi takie bazują na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych oraz informatycznych. Praktyczność ich zastosowania wynika z faktu, że w wielu sytuacjach osobisty kontakt z lekarzem nie jest potrzebny. Większość niegroźnych infekcji wymaga jedynie przepisania środków działających objawowo, porada ginekologiczna online wystarczy do wystawienia tabletki dzień po, skierowanie na rehabilitację nie musi być wydawane osobiście, a przedłużenie leków na choroby przewlekłe może się odbywać niemal automatycznie. W takich sytuacjach wystarczająca jest właśnie porada zdalna, ponieważ interakcja z lekarzem ogranicza się do podania mu niezbędnych danych oraz wprowadzenia podstawowych informacji do systemu.

Zdalne konsultacje w zastępstwie stacjonarnych wizyt w gabinecie

Zdalna konsultacja nie może we wszystkich przypadkach zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem. W określonych sytuacjach, udzielanie świadczeń musi się odbywać w stacjonarnym gabinecie. Obie formy korzystania z usług medycznych wzajemnie się jednak uzupełniają, z czego z powodzeniem korzysta wielu pacjentów. Telemedycyna zyskała szczególną popularność w ginekologii. W przypadku wielu pacjentek, specjaliście wystarczy dokumentacja medyczna do zalecenia konkretnych postępowań czy przepisania leków. Lekarz ginekolog online 24h na dobę wystawia recepty elektroniczne, które pozwalają na wykupienie zaleconego środka w każdej aptece. Inne usługi z obszaru telemedycyny to również e-skierowanie i e-zwolnienie

Kobieta u ginekologa

Pomoc dla pacjentów

O telemedycynie można mówić wówczas, gdy nowoczesne technologie pośredniczą w wymianie informacji między lekarzem a pacjentem. E-konsultacje zapewniają łatwy dostęp do opieki zdrowotnej, co ma szczególne znaczenie dla mieszkańców mniejszych miast i wsi. Takie grupy pacjentów są oddalone od dużych ośrodków, co utrudnia im kontakt ze specjalistami. Przykładowo, konsultacja ginekologiczna online może być dzięki temu udzielona niezależnie od faktycznego miejsca zamieszkania. W wielu regionach brakuje lekarzy o określonej specjalizacji, dlatego telemedycyna znacząco wyrównuje szanse pacjentów w dostępie do kompleksowej opieki medycznej. Specjalista może też podczas zdalnej porady potwierdzić konieczność osobistego zjawienia się pacjenta w gabinecie, która nie zawsze jest potrzebna. W takiej sytuacji osoba potrzebująca pomocy lekarskiej nie musi nieświadomie pokonywać znacznych odległości. Podobnie wygląda to w sytuacji odmiennej. Powszechna dostępność i możliwość odbycia e-konsultacji niweluje ryzyko, że pacjent od razu uda się do stacjonarnej poradni.

Wygoda dla lekarzy

Telemedycyna z powodzeniem rozwiązuje problemy wielu pacjentów, a także jest bardzo korzystna z punktu widzenia lekarzy. Świadczenie usług zdalnych ogranicza braki kadrowe, oszczędzając przy tym cenny czas na dojazd do różnych placówek. W praktyce lekarz ginekolog online lub inny specjalista może udzielić konsultacji większej liczbie potrzebujących pacjentów. Gałęzią medycyny rozwijającą się wyjątkowo prężnie jest zdalna opieka senioralna. Nowoczesne rozwiązania technologiczne stanowią dodatkowe wsparcie dla specjalistów, którzy odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo osób starszy. Telemedycyna odciążą opiekunów, a jednocześnie skraca czas reakcji w przypadku potrzeby szybkiej interwencji lekarskiej.