Kto powinien zgłosić się do lekarza medycyny pracy?

Kobieta na wizycie u lekarza medycyny pracy

Artykuł partnera.

Co powinno znaleźć się w skierowaniu na badanie do lekarza medycyny pracy?

Badanie lekarskie do pracy- co musisz wiedzieć?

Przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu koniecznie musimy stawić się na badanie lekarskie, zlecone przez pracodawcę. Badania u lekarza medycyny pracy są konieczne, aby sprawdzić, czy przyszły pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia pracy w danym miejscu oraz ściśle określonym stanowisku. Na czym polegają badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy? Czy trzeba się do nich wcześniej przygotować i co warto wiedzieć na ich temat przed rozpoczęciem pracy?

Każdy, kto rozpoczyna pracę w nowym miejscu lub na nowym stanowisku musi przed rozpoczęciem pracy zgłosić się do lekarza medycyny pracy. Jest to konieczny wymóg, który musi być spełniony, zanim przyszły pracownik obejmie daną posadę. Tyczy się to także osób, które awansują lub zmieniają swoje dotychczasowe stanowisko na inne, które może być lub jest bardziej narażone na działanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia.

Po pierwsze skierowanie powinno zostać wystawione przez pracodawcę w dwóch identycznych egzemplarzach, gdzie jedna kopia przeznaczona jest dla pracownika, a druga dla lekarza, który będzie przeprowadzał badanie. Drugą z nich, po uzupełnieniu przez lekarza należy zwrócić do pracodawcy, który z kolei ma obowiązek przechowywać ją w aktach pracownika. Skierowanie powinno zawierać dane przyszłego pracownika tj.: imię, nazwisko, numer PESEL, stanowisko wykonywanej pracy, jeśli pracownik jest nowy, to także koniecznie data urodzenia, a także puste miejsce w miejscu, gdzie powinien być wpisany adres. Na dokumencie powinno być wpisane stanowisko pracy, wraz ze wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami, które mogą tam wystąpić, a na które pracownik może zostać narażony. Pracodawca także finansuje koszt badań lekarskich i zazwyczaj zleca konkretne miejsce, do którego należy się udać.

Jak wygląda wizyta?

Wizyta u lekarza medycyny pracy nie różni się zbytnio od większości innych wizyt. Na początku standardowo przeprowadzany jest wywiad z pacjentem, gdzie padają pytania o przyjmowane leki, nałogi, przebyte operacje oraz przewlekłe schodzenia. Lekarz ocenia już na tej podstawie, czy pracownik ma jakiekolwiek przeciwskazania do podjęcia nowej pracy. Kolejnym etapem jest sprawdzenie ciśnienia krwi, osłuchanie klatki piersiowej oraz badanie wzroku (u osób starających się o posadę, która wymaga dużej ilości czasu spędzonej przed komputerem). Prowadzący badanie biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, wydaje stosowne oświadczenie czy pracownik jest zdolny bądź nie do wykonywania danej pracy. Wypełnione skierowania trafiają z powrotem do pracownika, z czego jedna kopia, jak wspominaliśmy wcześniej, do pracodawcy. W przypadku gdy lekarz stwierdzi niezdolność do podjęcia danego zawodu, z racji zagrożenia zdrowia i życia, pracownik może odwołać się od decyzji w terminie do 7 dni, od wydania oświadczenia. Następnie zostanie umówiony na kolejne badanie, przeprowadzone przez komisję w przeciągu 14 dni. Decyzja, jaka zapadnie podczas ponownego badania, będzie wtedy decyzją ostateczną, od której nie będzie możliwości odwrotu.

Interesuje Cię sprawdzony lekarz medycyny pracy, aby umówić się na wizytę szybko i do najlepszego specjalisty? Koniecznie sprawdź ofertę naszych placówek Medyceusz, w których znajdziesz najlepszych fachowców szybko i sprawnie umówisz się na dogodny dla Ciebie termin.